Track Monaco Port Neuve and platform ALL
PositionNameCar UsedTimePlatformDifferenceYouTube/Screenshot
1Zedd NZLancer Evo X RallyX0:29:986PC0000Nothing uploaded
2bryc2WRX STI GR RX0:30:111PC+ 0.125Nothing uploaded
3*Adriano**KAN**C4 Rallycross0:30:406PC+ 0.42Nothing uploaded
4Adriano**KAN**Lancer Evo X0:30:428PC+ 0.442Nothing uploaded
5eddy51Lancer Evo X RallyX0:30:465PC+ 0.479Nothing uploaded
6**Adriano**KAN**(Legend)Focus ST Rallycross0:30:512PC+ 0.526Nothing uploaded
7*Adriano**KAN**(S 2000)Ford Fiesta RallyX0:30:548PC+ 0.562Nothing uploaded
8insider86Lancer Evo X RallyX0:30:607PC+ 0.621You Tube / Screenshot
9DR KingPoLancer Evo X0:30:756PC+ 0.77You Tube / Screenshot
10TheOnlyBirdyLancer Evo X RallyX0:30:846PC+ 0.86You Tube / Screenshot
11SamgsxrMG Metro 6R4 RallyX0:30:860PS3+ 0.874Nothing uploaded
12Mr. TrumpstaLancer Evo X0:31:136PC+ 1.15You Tube / Screenshot
13Dean VidoFord Fiesta RallyX0:33:142PC+ 3.156Nothing uploaded
14OKCtornadoPeugeot 205 T160:34:215PS3+ 4.229Nothing uploaded